Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie Animator działań prospołecznych.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności w zakresie budowania zespołów uczniowskich, których zadaniem miałoby być prowadzenie działań prospołecznych (w tym wolontariatu) i realizowanie projektów uczniowskich na terenie szkoły.

Z dniem 1 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz.996 z późniejszymi zmianami); która w art. 98 ust. 1 pkt. 21 określa, że statut szkoły powinien zawierać "sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu".

Jednak nie jest to jedyny powód, dla którego warto takie działania w szkole realizować. Osoby podejmujące tego typu działania podają szereg pozamaterialnych korzyści, które czerpią z podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących czy społeczności lokalnych (więcej na ten temat można przeczytać w "Co daje nam wolontariat?")

Budując w szkole środowisko sprzyjające podejmowaniu działań prospołecznych wspieramy u uczniów rozwój empatii i pomagamy rozwijać kompetencje społeczne. Zdaniem psychologów, podejmowanie tego typu działań ma też znaczący wpływ na nasze poczucie szczęścia i poczucie sensu życia.

Uczniowie podejmując wspólne działania uczą się od siebie nawzajem, rozwijają kompetencje niezbędne w dorosłym życiu – zarówno osobistym jak i zawodowym. Realizując każdy kolejny projekt uczą się planować, rozdzielać zadania i realizować je od początku do końca, rozwijają kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność.

Działania takie mają również istotny wpływa na budowanie w szkole klimatu sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwu dzięki budowaniu bliskich, wspierających relacji pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami, a także dzięki temu, iż członkowie społeczności szkolnej mają poczucie przynależności i wpływu na ważne dla nich decyzje oraz warunki w jakich funkcjonują.

Jak zatem zapalić uczniów do takich działań? Jak zbudować i motywować zespół? Jak, czuwając nad ich bezpieczeństwem, nie stłumić ich kreatywności i dążenia do samodzielności? Jak zrealizować projekt od A do Z? Jak wreszcie być w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentować podejmowane działania? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w czasie naszego szkolenia.

Szkolenie ma w większej części charakter warsztatowy i bazuje na praktycznych doświadczeniach prowadzących. Przez trzy dni będziecie Państwo mieli okazję pracować jako zespół. Dzięki wykorzystaniu pracy w grupach chcemy stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistych warunków, w jakich będą pracować Wasze szkolne grupy projektowe. Będziecie Państwo mieli również okazję doświadczyć wpływu grupy na procesy motywacyjne i decyzyjne.

 

Termin: 26 października 2018 r. w godz. 14:00 – 20:00, 27 października 2018 r. w godz. 8:00 – 20:00 i 28 października 2018 r. w godz. 8:00 – 15:30

Program:

Dzień I (piątek)

14:00 – 15:00 – zakwaterowanie

14:45 – 15:30 – obiad

15:30 – 17:15 – rozpoczęcie szkolenia (sprawy organizacyjne, cele szkolenia, oczekiwania, kontrakt, integracja)

17:15 – 20:00 – Działalność prospołeczna w szkole – założenia i podstawy realizacji – seminarium

 • wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z działalnością prospołeczną
 • podstawy prawne prowadzenia działań prospołecznych
 • (w trakcie przerwa kawowa)

20:00 – kolacja

 

Dzień II (sobota)

8:00 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 11:30 – "Organizacja wolontariatu w szkole" – wykład, warsztaty

 • rola koordynatora,
 • rekrutacja,
 • rozpoznawanie zasobów i potencjału uczniów i środowiska,
 • motywowanie uczniów,
 • regulamin i dokumentowanie działań,
 • (w trakcie przerwa kawowa).

11:30 – 13:00 – warsztat grupowy ukierunkowany na budowanie zespołu, współpracę, grupowe rozwiązywanie problemów (zajęcia z animatorem z ośrodka H2O – prezentacja oferty ośrodka)

13:00 – 13:45 – obiad

13:45 – 16:45 – "Proces grupowy" – warsztaty

 • procesy zachodzące w grupie, fazy rozwoju grupy,
 • role grupowe – autodiagnoza,
 • mocne i słabe strony osób przyjmujących poszczególne role,
 • integracja grupy,
 • grupowe podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

16:45 – 19:00 – "Projekt młodzieżowy od A do Z" – warsztaty

 • "na początku był problem" – czyli od czego zacząć,
 • określanie potrzeb,
 • cele projektu i planowane rezultaty,
 • planowanie działań oraz określanie zasobów,
 • budżet,
 • zarządzanie projektem – krok po kroku,
 • (w trakcie przerwa kawowa).

19:00 – 20:00 podsumowanie dnia; mini panele dyskusyjne – możliwość rozwinięcia wybranych zagadnień przez każdą z prowadzących w mniejszych grupach (w przypadku większego zainteresowania wybraną tematyką)

20:00 – kolacja (grill)

 

Dzień III (niedziela)

8:00 – 8:45 – śniadanie

8:45 – 13:00 – "Realizacja projektu krok po kroku w praktyce" – warsztaty

 • praca na konkretnym projekcie wybranym poprzedniego dnia (praca własna uczestników),
 • omówienie poszczególnych etapów realizacji, barier, wątpliwości – w trakcie pracy w grupach,
 • (w trakcie przerwa kawowa).

13:00 – 13:45 – obiad

13:45 – 15:00 – "Podsumowanie przygotowanych przez uczestników projektów" – warsztaty

 • prezentacja projektów,
 • podsumowanie projektów,
 • rola gratyfikacji dla uczniów – bank pomysłów.

15:00 – 15:30 – podsumowanie szkolenia

 • dobre praktyki,
 • ewaluacja i wydanie zaświadczeń.

 

Zakwaterowanie:

Szkolenie odbywać się będzie w Ośrodku Wczasowo-Konferencyjnym H2O w Kiczycach koło Skoczowa (strona ośrodka).

Zakwaterowanie w domkach całorocznych w pokojach kilkuosobowych.

Cena obejmuje 2 noclegi i pełne wyżywienie (śniadanie w drugim i trzecim dniu, obiad w pierwszym, drugim i trzecim dniu, kolacja w pierwszym i drugim dniu, przerwy kawowe w trakcie warsztatów).

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 350 zł

Termin płatności: 5 października 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Koordynatorzy szkolenia:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Katarzyna Niemotko
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 11 września 2018
Zarchiwizowano 26 października 2018
Wróć