Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein

Jak uczniowie postrzegają lata swojej obowiązkowej nauki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej? Czy jest dla nich cennym darem czy raczej ciężkim obowiązkiem? Przypuszczalnie jednym i drugim. Dyskusje na temat kondycji polskiej oświaty towarzyszą nam od dawna, przybierając na sile przy każdej kolejnej reformie. Chcemy się w nią aktywnie włączyć, ponieważ jesteśmy przekonani, że szkoła to przestrzeń relacji i interakcji, w której każdy – uczeń, nauczyciel, rodzic – może WYGRAĆ. Zatem wspólnie (WY)Grajmy w Szkołę!

Bliźniak Edukacyjny to dwie oddzielne konferencje powiązane z sobą myślą przewodnią, jak sprawić, aby proces nauczania – uczenia się we współczesnej szkole i coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości był dla uczniów atrakcyjny, a jednocześnie efektywny. Konferencjom towarzyszą warsztaty metodyczne pogłębiające zagadnienia poruszone w czasie wystąpień i nadające im aspekt praktyczny. Każda konferencja jest oddzielnym wydarzeniem poświęconym innemu zagadnieniu. W październiku zastanowimy się czy w szkole można znaleźć przestrzeń na zabawę, która jest naturalnym, biologicznym mechanizmem uczenia się. W listopadzie poznamy innowacyjne metody sprzyjające osiąganiu przez uczniów sukcesów w szkole.

Obie konferencje oraz wszystkie warsztaty im towarzyszące, poza swoim głównym tematem, ukazują szereg możliwości kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, a w szczególności umiejętności uczenia się.

Miejsce konferencji i warsztatów: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Ramowy program konferencji:

13:00 – 14:00 Rejestracja uczestników konferencji

14:00 – 14:10 Rozpoczęcie konferencji

14:10 – 15:30 I część konferencji

15:30 – 16:00 Przerwa

16:00 – 17:30 II część konferencji

Koszt udziału w pojedynczej konferencji wynosi 60 zł i obejmuje udział w jednej konferencji oraz w jednym, wybranym warsztacie metodycznym, spośród trzech propozycji, które jej towarzyszą.

 

Plan konferencji...

 

Do wyboru dla Państwa (proszę kliknąć w wybrane konferencje):

Konferencja I
Projektowanie ciekawości – 17 października 2018 r.

Konferencja II
3 x I, czyli jak uczyć Interesująco, Inspirująco i Innowacyjnie – 28 listopada 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 31 sierpnia 2018
Zmieniono 13 września 2018
Zarchiwizowano 17 października 2018
Wróć