Dydaktyczne inspiracje

Wstęp «  
Gram, więc się uczę «  
Podpowiadajnik «  
Dzielimy się pomysłami «  
Miszungowy lyjamt «  

Zdjęcie gry Kamelot Jr

https://kreatywnemaluchy.pl

Gra planszowa Kamelot Jr z serii Smart Games zawiera w zestawie 9 drewnianych, kolorowych elementów zamku, księżniczkę, rycerza oraz książeczkę z zadaniami i ich rozwiązaniami. Proponowany wiek graczy: od lat 4 do... 99. W instrukcji podano, że gra przeznaczona jest dla jednej osoby. Możliwa jest jednak kreatywna modyfikacja gry. Można grać w parze, można dodatkowo wyznaczyć "osobę" sprawdzająco-podpowiadającą. Jej zadaniem jest wówczas dawanie wskazówek graczowi, a nie gotowego rozwiązania. Grać może każdy. Trzeba tylko dobrać odpowiednie zadania, w razie potrzeby dostosować polecenia i za pomocą odpowiednich instrukcji wskazywać osobie grającej dojście do prawidłowego rozwiązania.

W przypadku, gdy grają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem rolę "podpowiadacza – naprowadzacza" pełni nauczyciel. Powinien on jednocześnie poprzez pochwały zachęcać dzieci do podejmowania wysiłku w sytuacji, gdy poszukiwanie rozwiązania sprawia dziecku trudność. Początkowe ćwiczenia wydają się proste do wykonania.

Wraz ze zwiększającą się liczbą numeru zadania rośnie stopniowo trudność jego wykonania. Gra zawiera zestaw 48 zagadek logicznych o czterech poziomach trudności. Wprowadzono także zadania, w których możliwa jest większa liczba rozwiązań. Trzeba tylko "pokombinować", pomyśleć... I poprzez zabawę świetnie rozwijać myślenie logiczne, nieschematyczne, wyobraźnię przestrzenną i koncentrację uwagi.

 

Opis gry Kamelot Jr

Rycerz i królewna zostali umieszczeni w osobnych wieżach. Trzeba zbudować most, drogę, żeby ich połączyć, czyli postawić figurki obok siebie. Rycerz powinien dojść do królewny (lub królewna do rycerza) drogą prostą albo po schodach. Połączenie za pomocą klocków musi być ciągłe – na linii zbudowanej drogi nie mogą znajdować się puste przestrzenie, "dziury".

W przypadku, gdy gra jedna osoba, wykonuje samodzielnie wszystkie czynności.

Gdy gra dwójka graczy – wymienione poniżej polecenia od 1 do 6 mogą oni wykonywać naprzemiennie lub wspólnie. Podczas budowania drogi (pkt. 6) mogą stawiać klocki na zmianę lub wspólnie podejmować decyzje i wzajemnie się wspierać.

 

Jak grać?

 1. Uśmiechnij się J
 2. Wyciągnij wszystkie klocki z pudełka.
 3. Wybierz z książeczki numer zadania.
 4. Przyjrzyj się dokładnie ustawieniu klocków na ilustracji.
 5. Ułóż klocki zgodnie z ustawieniem na obrazku, dobierz elementy wskazane do zbudowania drogi lub mostu.
 6. Zacznij budować drogę lub most poszukując prawidłowego rozwiązania.
 7. Powodzenia!

 

Dostosowanie gry dla osób z niepełnosprawnością indywidualną i ze spektrum autyzmu

Przed przystąpieniem do grania nauczyciel powinien:

 • zapoznać dziecko z pudełkiem, w którym znajduje się gra oraz z jego zawartością (figurki królewny i rycerza są małe, należy zwracać uwagę, aby dziecko brało je do ręki, ale nie podejmowało próby włożenia do buzi);
 • omówić ilustrację na pudełku, porównać ją z klockami ułożonymi wewnątrz;
 • zrobić zdjęcie ułożenia klocków w środku;
 • polecić dziecku wyjąć klocki z pudełka, policzyć je, pooglądać dokładnie, jeśli trzeba – powąchać, opisać ustnie i spróbować włożyć na swoje miejsca do pudełka;
 • podpowiedzieć lub pokazać fragment zdjęcia – jeśli to zadanie sprawi dziecku trudność;
 • starać się nie dawać dziecku gotowych odpowiedzi – dawać wskazówki np. mówić, który klocek położony jest prawidłowo lub który należy przestawić – dziecko powinno samo dojść do prawidłowego rozwiązania;
 • rozpocząć grę od zadania nr 1, które jest najprostszą zagadką logiczną spośród 48 zawartych w książeczce;
 • proponować dziecku kolejne zadania chwaląc jednocześnie za przechodzenie przez kolejne etapy gry;
 • obserwować dziecko w trakcie gry, wyznaczyć zadanie ostatnie do wykonania, gdy okaże się, że czas na grę się kończy lub dziecko zaczyna być znużone.

 

Opracowała: Anita Wieloch

Opublikowano 18 czerwca 2018
Wróć