Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów i szkolnych doradców zawodowych na seminarium dr Renaty Rozmus pt. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku jako ważna umiejętność komunikacyjna, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2007 r. w godz. 14.00 – 16.30 w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach przy ulicy Drozdów 21.

Seminarium wchodzi w skład cyklu: Nauka - Kariera - Praca. Kod szkolenia: 11S/4.

Koszt udziału w seminarium wynosi 10 złotych.

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium proszone są o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie faksem lub pocztą.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Lipiak:
tel.: 32 209 53 12 lub 14,
e-mail:


Zobacz także:

Opublikowano 4 stycznia 2007
Zarchiwizowano 8 stycznia 2007
Wróć