Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis zaprasza nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów i szkolnych doradców zawodowych na cykl seminariów Nauka – Kariera – Praca prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, które będą się odbywały w siedzibie ROM‑E Metis w Katowicach przy ulicy Drozdów 21 w następujących terminach:

Temat seminarium

Prowadzący

Termin

Kod szkolenia

Rozwój zainteresowań

dr Elżbieta Turska

12 września 2006 r.
14.00 – 16.30

11S/1

Inteligencja emocjonalna wyznacznikiem sukcesu?

dr Maciej Janowski

3 października 2006 r.
14.00 – 16.30

11S/2

Różne spojrzenia na inteligencję

dr Teresa Sikora

14 listopada 2006 r.
14.00 – 16.30

11S/3

Autoprezentacja i kreowanie wizerunku jako ważna umiejętność komunikacyjna

dr Renata Rozmus

8 stycznia 2007 r.
14.00 – 16.30

11S/4

Ponowoczesność i jej wpływ na zmiany mentalne, kulturowe, społeczne

dr Damian Grabowski

5 lutego 2007 r.
14.00 – 16.30

11S/5

Elementy selekcji i rekrutacji kadr – profil kandydata

dr Ewa Ger

5 marca 2007 r.
14.00 – 16.30

11S/6

Oczekiwania pracodawców. Mity na temat zatrudnienia

mgr Jolanta Filipczyk

2 kwietnia 2007 r.
14.00 – 16.30

11S/7

Koszt udziału w jednym seminarium wynosi 10 złotych.

Osoby chętne do wzięcia udziału w całym cyklu lub w pojedynczo wybranych seminariach proszone są o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie faksem lub pocztą (osobno na każde seminarium).

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje możliwość zgłoszenia online.

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: seminarium + odpowiedni kod szkolenia

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Lipiak:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116,
e-mail:


Zobacz także:

Opublikowano 7 sierpnia 2006
Zmieniono 15 stycznia 2007
Zarchiwizowano 2 kwietnia 2007
Wróć