» Dwuletnia Szkoła Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego – 4 ostatnie wolne miejsca

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych różnymi formami pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży:

 • psychoterapią indywidualną i grupową,
 • socjoterapią,
 • psychoedukacją i psychoprofilaktyką,

a także grupową pracą psychoedukacjyno-profilaktyczną z osobami dorosłymi w obszarze różnego rodzaju treningów i warsztatów (antystresowe, asertywności, twórczości, rozwoju osobistego itp.).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno osoby pracujące zawodowo, jak i studentów psychologii, pedagogiki, medycyny i socjologii (w szczególnych sytuacjach także innych kierunków), po ukończeniu 21 roku życia.

Kursanci po odbyciu szkolenia otrzymują dyplom wydawany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego w wymiarze 340 godzin.

Zainteresowanym uzyskaniem Rekomendacji I stopnia – Trenera Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych oraz Rekomendacji II stopnia – Trenera Treningu Interspersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego proponujemy w etapie szkolenia pod nazwą Ścieżka Trenerska pogłębianie zagadnienia pracy z dziećmi i młodzieżą. Do uzyskania wymienionych rekomendacji niezbędne jest spełnienie wymogów stawianych przez Komisję Certyfikacyjną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.ptp.psychologia.pl).

Dla osób nie spełniających w momencie podjęcia szkolenia wymaganych warunków stawianych w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej udział w Szkole Socjoterapii i Treningu Psychologicznego może być traktowany jako szkolenie przygotowujące do tego szkolenia.

Zajęcia szkoleniowe prowadzą specjaliści, m.in. superwizorzy psychoterapii i treningu psychologicznego renomowanych stowarzyszeń ogólnopolskich, oraz lokalni współpracownicy na terenie kraju.

Ramowy program zajęć

I ETAP – "DWUDNIOWY TRENING PSYCHOLOGICZNY"

Czas trwania: 25 godzin.

Jest to doskonała okazja do zapoznania się z grupą uczestników szkolenia oraz z metodą poprzez własne doświadczenie treningowe. Uczestnicy doświadczają siebie w sytuacji bycia uczestnikiem zajęć, które w przyszłości będą prowadzić. Dodatkowo, jest to element wymagany podczas kwalifikacji certyfikacyjnych.

II ETAP – "PIERWSZY ROK"

Czas trwania: 1 rok akademicki – siedem dwudniowych spotkań i ósme jednodniowe, cyklicznie raz w miesiącu od października do czerwca (170 godzin zajęć).

Etap ten obejmuje dwutorowy proces:

 • kontynuacji części treningowej szkolenia w celu umożliwienia studentom integrowania różnych teorii z praktycznym podejściem, jakim jest udział w treningach psychoedukacyjnych (70 godzin),
 • przyswajanie wiedzy poprzez wykłady, seminaria oraz warsztaty (70 godzin).

W części teoretycznej oferujemy usystematyzowaną wiedzę z obszarów:

 • zasad i teorii kontaktu interpersonalnego oraz komunikacji,
 • teorii procesu integracji grupy,
 • świadomości, myśli, emocji, ciała,
 • techniki twórczej pracy z grupą oraz relaksacji i pracy z ciałem,
 • psychoedukacji i asertywności,
 • szeroko pojętej psychoprofilaktyki,
 • zasad przygotowywania i tworzenia scenariuszy zajęć warsztatowych i treningowych.

III ETAP – "DRUGI ROK"

Czas trwania: 1 rok akademicki – osiem dwudniowych spotkań, cyklicznie raz w miesiącu od października do czerwca (160 godzin + 200 godzin w sumie 360 godzin zajęć). Etap ten obejmuje proces żmudnego przyswajania wiedzy poprzez wykłady i seminaria, analizę materiału video oraz doświadczeń – poprzez warsztaty i superwizje.

Etap ten rozpoczyna się i kończy się "INTENSYWNYM TRENINGIEM KONTAKTU W RELACJI PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ" (w czasie wakacji, w atrakcyjnych miejscowościach), które warunkują zaliczenie całości Studium (2x100 godzin). Jest to doskonała okazja do doświadczenia siebie w roli zarówno "pacjenta" jak i "terapeuty".

Dodatkowo, seminaria dają możliwość pełniejszego zrozumienia doświadczeń. Wszystkie poczynania studenta na tym etapie są superwizowane.

W tym etapie zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

 • Wykłady: psychopatologia kliniczna
 • Wykłady: analityczna psychologia rozwojowa
 • Wykłady: proces terapeutyczny
 • Wykłady: proces terapii grupowej
 • Seminarium: zagadnienia analitycznej teorii osobowości
 • Seminarium: analityczne teorie rozwoju
 • Seminarium balintowskie
 • Warsztaty pracy grupy
 • Warsztaty terapii indywidualnej: terapia krótkoterminowa – podstawy i techniki pracy

Koszt udziału w zajęciach wynosi 3000 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach po 300 zł

Rozpoczęcie zajęć (I etap – "dwudniowy trening psychologiczny") w dniach 13-14 stycznia 2007 r.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Szczegółowych informacji udziela Joanna Sylwester, tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102.

Serdecznie zapraszamy

Opublikowano 20 listopada 2006
Zmieniono 15 stycznia 2007
Zarchiwizowano 15 stycznia 2007
Wróć