Logo: Podziel się sobą

 

Szanowni Państwo!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematyką wolontariatu zapraszamy na II edycję seminarium Podziel się sobą – wolontariat w szkole.

 

Miejsce seminarium: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

Termin: 12 grudnia 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00

 

Słowo "voluntarius" pochodzące z języka łacińskiego znaczy "dobrowolny", "ochotniczy", wolontariat zatem, to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie.

Wolontariusz angażuje się na rzecz innych, nie czerpiąc z tej aktywności wynagrodzenia materialnego, nie oznacza to jednak, że nie może czerpać z niej innych korzyści. (przeczytaj "Co daje nam wolontariat?"). Martin Seligman, jeden z twórców psychologii pozytywnej, zajmującej się kwestią doświadczania przez ludzi szczęścia i dobrego życia, zaliczył działania o charakterze dobroczynności do tych aktywności, które najbardziej wpływają na budowanie doświadczenia poczucia sensu własnej egzystencji.

Z dniem 1 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59); która w art. 98 ust. 1 pkt. 21 określa, że statut szkoły powinien zawierać "sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu".

 

Prelegenci:

Milena Skupień – Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Tematyka seminarium:

  1. Prawne aspekty działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza.
  2. Prezentacja projektów realizowanych przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach we współpracy ze szkołami i placówkami.
  3. Wolontariat w kontekście programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 5 grudnia 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Koordynatorzy seminarium
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
e-mail: /
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 124 lub 102

Opublikowano 14 września 2017
Zarchiwizowano 12 grudnia 2017
Wróć