Treści kształcenia:

 • podstawowe informacje o komputerze i jego zastosowaniach,
 • komunikacja z komputerem poprzez graficzny system operacyjny,
 • redagowanie dokumentów tekstowych,
 • podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym,
 • podstawy pracy z bazami danych,
 • łączenie danych tworzonych w różnych aplikacjach,
 • stosowanie wybranych programów specjalistycznych,
 • poszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji dostępnych w Internecie.

Osiągnięcia

Po zakończeniu kształcenia uczestnik kursu powinien potrafić:

 • bezpiecznie posługiwać się sprzętem i oprogramowaniem,
 • uruchamiać i korzystać z aplikacji oraz wbudowanej pomocy,
 • zapisywać i odczytywać wyniki swojej pracy,
 • porządkować zbiory w pamięci zewnętrznej komputera,
 • modyfikować podstawowe ustawienia systemu,
 • redagować teksty zgodnie z przyjętymi wymogami, dostosowując ich formę do przeznaczenia,
 • projektować arkusz kalkulacyjny, wykonywać proste obliczenia, tworzyć graficzną ilustrację danych,
 • drukować opracowane dokumenty,
 • łączyć informacje tworzone w różnych aplikacjach,
 • poszukiwać, selekcjonować i gromadzić informację dostępną w Internecie,
 • przestrzegać norm prawnych dotyczących ochrony: wyników pracy, danych i używanych programów.

Zobacz także:

Opublikowano 17 listopada 2006
Zarchiwizowano 14 czerwca 2007
Wróć