Szanowni Państwo!

Zapraszamy na bezpłatną konferencję Podziel się sobą – wolontariat w szkole.

Termin: 25 maja 2017 r.

Miejsce konferencji: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Słowo "voluntarius" pochodzące z języka łacińskiego znaczy "dobrowolny", "ochotniczy", wolontariat zatem, to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie.

Wolontariusz angażuje się na rzecz innych, nie czerpiąc z tej aktywności wynagrodzenia materialnego, nie oznacza to jednak, że nie może czerpać z niej innych korzyści (przeczytaj "Co daje nam wolontariat?"). Martin Seligman, jeden z twórców psychologii pozytywnej, zajmującej się kwestią doświadczania przez ludzi szczęścia i dobrego życia, zaliczył działania o charakterze dobroczynności do tych aktywności, które najbardziej wpływają na budowanie doświadczenia poczucia sensu własnej egzystencji.

Chcąc spopularyzować tę formę zaangażowania społecznego Minister Edukacji Narodowej bieżący rok szkolny 2016/2017 ogłosiła "Rokiem Wolontariatu". Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); która w art. 98 ust. 1 pkt. 21 określa, że statut szkoły powinien zawierać "sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu".

 

Plan konferencji

10:00 – 10:10Uroczyste powitanie uczestników konferencji
10:10 – 10:20#WHEREISTHELOVE – prezentacja projektu młodzieży z I LO w Łomży
10:20 – 11:00Za darmo nie robię. Dysonans poznawczy w myśleniu o wolontariacie

Karol Piasecki, psycholog, trener wewnętrzny Akademii Przyszłości

11:00 – 11:40Prawne aspekty działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza. Prezentacja projektów prowadzonych przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach

Milena Skupień, Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach

11:40 – 12:10Dobra sieć, lepszy świat

prezentacja idei e-wolontariatu – Marzena Kacprowicz, Fundacja Dobra Sieć, Warszawa

12:10 – 12:40Przerwa
12:40 – 13:10Wolontariat łączy pokolenia

Anna Poraj – Parkowa Akademia Wolontariatu, Fundacja Park Śląski

13:10 – 13:40Prezentacja działań Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
13:40 – 14:10Kiedy będziesz aniołem, tym ze złamanym skrzydłem – barwy wolontariatu

prezentacja działań Szkolnego Klubu Wolontariusza w Gimnazjum nr 14 w Katowicach

14:10 – 14:40Prezentacja działań Szkolnego Klubu Wolontariusza w IV LO im. gen. S. Maczka w Katowicach
14:40 – 15:00Podsumowanie, zakończenie konferencji

 

O prelegentach:

Karol Piasecki – psycholog i trener biznesu. Swoje pierwsze kroki szkoleniowe stawiał w wolontariacie Akademia Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna. Obecnie związany z finansową spółką giełdową, gdzie prowadzi szkolenia wewnętrzne dotyczące negocjacji i komunikacji perswazyjnej oraz odpowiada za projekty rekrutacyjne.

Milena Skupień – prezeska Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach; animatorka wolontariatu szkolnego, koordynatorka wolontariatu podczas imprez sportowych i kulturalnych, jedna z autorek pierwszego projektu edukacyjnego dla uczniów z wykorzystaniem elementów grywalizacji – gry "Polichrom", doradczyni w Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Z wolontariatem związana od wielu lat, m.in. zaangażowania w działania Fundacji Mam Marzenie, Fundacji Iskierka, PSOUU, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Stowarzyszenia WIOSNA.

Marzena Kacprowicz – pomysłodawczyni aplikacji TuDu.org.pl – pierwszej w Polsce platformy crowdsourcingowej dla trzeciego sektora. Z wykształcenia polityk społeczny, z pasji – promotorka kreatywnego korzystania z Internetu. Od 2011 roku związana z Fundacją Dobra Sieć, w której opiekuje się Programem E-wolontariatu. Wymyśla i realizuje projekty, które wykorzystują potencjał Internetu do prowadzenia rozmaitych działań społecznych, tworzy WWW i aplikacje, pisze publikacje oraz prowadzi szkolenia z zakresu m.in. (e-)wolontariatu, bezpiecznej współpracy online i crowdfundingu.

Anna Poraj – pedagog, prezes Fundacji Park Śląski i prezes Instytutu Inicjatyw Pozarządowych. Kierownik wielu projektów opartych na wolontariacie młodych i seniorów oraz wolontariacie pracowniczym, współautorka kilku poradników, m.in. "ABC organizacji pozarządowej", "Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu", "Ściągawka wychowawcy kolonijno-obozowego".

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

 

Koordynatorzy konferencji:

Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska

e-mail: /

tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 124 lub 102

Opublikowano 23 marca 2017
Zarchiwizowano 27 maja 2017
Wróć