Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów i szkolnych doradców zawodowych na seminarium dr Teresy Sikory pt. Różne spojrzenia na inteligencję, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2006 r. w godz. 14.00 – 16.30 w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach przy ulicy Drozdów 21.

Seminarium wchodzi w skład cyklu: Nauka - Kariera - Praca. Kod szkolenia: 11S/3.

Koszt udziału w seminarium wynosi 10 złotych.

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium proszone są o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie faksem lub pocztą.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Lipiak:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116,
e-mail:


Zobacz także:

Opublikowano 23 października 2006
Zarchiwizowano 15 listopada 2006
Wróć