Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2007 r., nr 52, poz. 347)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070520347

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. poz. 1486)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001486

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 55 ust. 6

Dotyczy: samorząd uczniowski

Zmieniono 8 sierpnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna