Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 190)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000190

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 73 ust. 11

Dotyczy: prawo pracy, urlop zdrowotny

Zmieniono 24 stycznia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna