Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. z 2008 r., nr 163, poz. 1017)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081631017

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 9i ust. 3

Dotyczy: profesor oświaty

Zmieniono 14 września 2015

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna