Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1412) wchodzi w życie 8.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001712

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 90v ust. 5

Dotyczy: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze

Zmieniono 12 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna