Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 2446)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002446

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 32 ust. 11

Dotyczy: inne formy wychowania przedszkolnego

Opublikowano 11 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001657

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 32 ust. 11

Dotyczy: inne formy wychowania przedszkolnego

Zmieniono 5 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna