Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000059

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001148

Dotyczy: ustawa prawo oświatowe

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000060

Dotyczy: ustawa prawo oświatowe

Zmieniono 17 maja 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna