Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2004)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002004

Wydano na podstawie: art. 134 Kodeksu karnego wykonawczego

Dotyczy: nauczanie w zakładach karnych

Zmieniono 3 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna