Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. nr 167)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167

Wydano na podstawie: art. 77 § 2 kodeksu pracy

Dotyczy: budżet, finanse publiczne, podróż służbowa, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna