Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1710)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001710

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art. 9cc

Dotyczy: CKE, egzaminy, kolegium arbitrażu egzaminacyjnego, ocenianie

Opublikowano 18 października 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna