Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000967

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001287

Dotyczy: karta nauczyciela

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002203

Dotyczy: budżet, finanse publiczne, karta nauczyciela

Zmieniono 21 grudnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna