Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U z 2017 r. poz. 1789)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595

Tekst jednolity:

dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1789/1

Dotyczy: stopień naukowy, tytuł naukowy

Zmieniono 28 września 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna