Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002096

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000913

Dotyczy: samorząd województwa

Zmieniono 28 maja 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna