Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 628, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000628

Dotyczy: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, przymus bezpośredni, resocjalizacja, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

Zmieniono 19 sierpnia 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna