Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. z 2001 r., nr 56, poz. 585, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010560585

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 54 ust. 8

Dotyczy: dodatek mieszkaniowy, wynagrodzenia nauczycieli

Zmieniono 22 lipca 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna