Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703) wchodzi w życie 1.09.2017 r.

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000703

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art.47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4

Dotyczy: przedłużenie i skrócenie okresu nauki, ramowe plany nauczania, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 22 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. .U. z 2012 r., poz. 204, z późn. zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000204

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 1

Dotyczy: przedłużenie i skrócenie okresu nauki, ramowe plany nauczania, zajęcia rewalidacyjne

Zmieniono 16 maja 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna