Przyznano mi od 01-09-2021 nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ponieważ spełniałam wymagane warunki. Przed okresem uprawomocnienia się decyzji zrezygnowałam ze świadczenia. Potem nie pracowałam, pobierałam rentę rodzinną. Nie jeszcze ukończyłam 60 lat. Czy świadczenie kompensacyjne nadal mi przysługuje i mogę o nie wystąpić ponownie?

W przypadku konkretnej indywidualnej sprawy, w której rozpatrywane były wnioski, wypłacane jest już świadczenie proponuję zwrócić się z pytaniem do właściwej jednostki ZUS, która obsługuje Pani sprawę. Jednostka ta ma pełny wgląd w historię Pani spraw i na tej podstawie udzieli stosownej odpowiedzi.

Anna Sobańska-Waćko
12 stycznia 2024 13:51