Jestem nauczycielem z ponad trzydziestoletnim stażem pracy "przy tablicy" w wymiarze ponad 1/2 etatu. Jestem mężczyzną i w marcu 2024 r kończę 60 lat. Na portalach edukacyjnych jest informacja o podpisaniu przez Prezydenta ustawy o wcześniejszej emeryturze dla nauczycieli. Według tej informacji spełniam wszystkie warunki aby przejść na emeryturę od 1 września 2024 r. Niestety w oddziale ZUS- u a także na oficjalnych stronach ZUSu nie ma żadnej informacji o tej wcześniejszej emeryturze dla nauczycieli.

Pytanie: Kiedy taka informacja pojawi się na stronie ZUS-u lub w oddziałach Zus-u?

Nowe wcześniejsze emerytury dla nauczycieli zostały zapisane w ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023 poz. 1672). Ustawodawca określił dla tych przepisów vacatio legis. Zgodnie z art. 41 pkt.3 tej ustawy przepis dotyczący przejścia na emeryturę nauczycieli ( art.1 pkt 8 ustawy zmieniającej) wchodzi w życie dopiero z dniem 1 września 2024r.
Celem vacatio legis jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do zmian, jakie wynikają z ich wejścia w życie.
Zapewniam, że stosowna informacja zostanie podana do wiadomości w późniejszym czasie. Nadmieniam, że ustawa, o której mowa jest opublikowana w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronie internetowej www.isap.sejm.gov.pl. Tam można zapoznać się z jej treścią.

Anna Sobańska-Waćko
12 stycznia 2024 13:50