Dzień dobry, 3 lata temu osiągnąłem wiek 65 lat i nabyłem prawo do pełnej emerytury ale nikt nie poinformował mnie że muszę złożyć wniosek w ZUS i cały czas pobierałem emeryturę w wysokości "wcześniejszej" emerytury( przeszedłem na emeryturę w wieku 60 lat) Czy przysługuje mi rekompensata za te 3 lata?

Emerytura powszechna jest przyznawana osobie która pobiera emeryturę wcześniejszą wyłącznie na wniosek. Każda osoba, która ukończy powszechny wiek emerytalny ma prawo złożyć wniosek o emeryturę powszechną. ZUS nie ma obowiązku informowania o takiej możliwości.

Emerytura powszechna obliczana jest wg. tzw. nowych zasad, czyli w oparciu o sumę zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek emerytalnych, zapisanych na koncie i subkoncie ubezpieczonego. W przypadku osób, które pobierały wcześniejszą emeryturę, od tej sumy odejmujemy kwotę pobranych wcześniejszych emerytur. Tak obliczoną podstawę emerytury dzielimy przez średnie dalsze trwanie życia. W tym przypadku zastosujemy prawo korzyści średniego dalszego trwania życia.
Tak obliczoną emeryturę powszechną porównamy z dotychczas pobieranym świadczeniem i będziemy wypłacać tą, która okaże się korzystniejsza.

Przepisy nie przewidują żadnej rekompensaty z tytułu złożenia wniosku o emeryturę powszechną w późniejszym terminie, po ukończeniu powszechnego wieku.

Anna Sobańska-Waćko
12 stycznia 2024 13:47