Dzień dobry, na mój wniosek złożony do ZUS otrzymałam decyzję o emeryturze (1.12.2022).
Jednak nie przerwałam pracy i dalej pracuję, a w 2024 roku zamierzam przejść na emeryturę.
Byłam zdecydowana na luty, a teraz waham się ze względu na obiecaną 30 % podwyżkę dla nauczycieli od stycznia 2024.
W związku z tym mam pytanie czy praca do sierpnia 2024 ze względu na podwyżkę pensji i przejście na emeryturę w lipcu/sierpniu 2024 będzie opłacalna, czy jednak lepiej zdecydować się przejść na emeryturę w lutym 2024, zważywszy na korzystną waloryzację, która by mnie nie objęła, gdybym dalej pracowała do sierpnia? W lutym 2024 skończę 66 lat.
Dziękuję bardzo

Sposób obliczania emerytury powszechnej jest tak skonstruowany, że im dłużej pracujemy, tym nasza emerytura jest wyższa. Dzieje się tak, ponieważ co miesiąc na koncie ubezpieczonego zapisywane są kolejne składki emerytalne. Po drodze dochodzą również kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego. Podstawa obliczenia emerytury rośnie zatem z upływem czasu.
Późniejsze przechodzenie na emeryturę sprawia, że do obliczenia wysokości emerytury stosowane jest średnie dalsze trwanie życia obowiązujące dla wieku, w którym składany jest wniosek. Podstawa obliczenia emerytury zostanie zatem podzielona przez mniejszą liczbę miesięcy – bo zwykle średnie trwanie życia skraca się z każdym kolejnym miesiącem. Gdyby jednak było odwrotnie, to warto pamiętać o tym, że osoba, która osiągnęła wiek emerytalny przed zgłoszeniem wniosku i obowiązywała wtedy inna, bardziej korzystna tablica trwania życia, ma prawo do skorzystania z wariantowania. To oznacza, że w takim przypadku przy obliczaniu wysokości emerytury weźmiemy pod uwagę to średnie dalsze trwanie życia, które będzie korzystniejsze.
Emerytura zawieszona ze względu na kontynuację zatrudnienia nie podlega marcowej waloryzacji świadczeń. Jest ona obliczana na nowo, tak jak wskazałam powyżej – czyli waloryzowane są składki i kapitał początkowy, zapisane na koncie ubezpieczonego.
Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, wg którego będzie przeprowadzona najbliższa waloryzacja (czyli w marcu 2024 r.) nie jest jeszcze znany. Nie jest także znany wskaźnik rocznej waloryzacji składek i kapitału początkowego.
Nie jesteśmy uprawnieni do udzielana porad, jaka data przejścia na emeryturę będzie dla danej osoby korzystniejsza, ponieważ sytuacja każdej osoby jest inna, poza wysokością emerytury może istnieć szereg innych okoliczności, które mają wpływ na decyzję o przejściu na emeryturę. Dlatego decyzję o dacie przejścia na emeryturę każdy ubezpieczony musi podjąć sam, rozważając wiele indywidualnych kwestii.

Anna Sobańska-Waćko
18 grudnia 2023 09:44