Od 1.09.23 pobieram NŚK. W lutym 2024 roku otrzymam 13-tą pensję ze szkoły w której pracowałam, za okres od stycznia do sierpnia 2023 roku. Zapewne osiągnę wówczas, czyli w lutym 2024 przychód w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa US. Będą to jednak środki finansowe WYPRACOWANE przeze mnie w ubiegłym roku kalendarzowym, czy w związku z tym NŚK może zostać w tym miesiącu zawieszone? Czy jeśli jest to kwota za ubiegły rok wynikająca ze stosunku pracy, to nie ma to znaczenia?

Wpływ wypłaconej 13 pensji na tzw. zawieszalność świadczenia z tytułu uzyskanego przychodu zależy od tego, czy dotyczy okresu przed datą przyznania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy też po tej dacie.
W opisanym przez Panią przypadku 13 pensja dotyczy okresu przed nabyciem prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, więc nie ma wpływu na ewentualne zmniejszenie czy zawieszenie świadczenia.

Anna Sobańska-Waćko
1 grudnia 2023 10:58