Dzień dobry.
Jakie pismo, informacje należy zgłosić do ZUS gdy szkoła chce zatrudnic pracownika za zasiłku kompensacyjnym.

Nie ma żadnych dodatkowych dokumentów czy pism, które szkoła miałaby przekazać do ZUS w związku z zatrudnieniem pracownika, który pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
To na świadczeniobiorcy spoczywa obowiązek poinformowania ZUS o tym, że podjął aktywność zarobkową, która może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia. Każda osoba, która pobiera nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i zamierza podjąć pracę zarobkową, powinna zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tym fakcie oraz o wysokości przychodu. Można to zrobić w formie pisma, w którym warto podać także informację, czy podjęte zatrudnienie spełnia warunki, o którym mowa w art. 58 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw). Można także skorzystać z formularza ZUS EROP – oświadczenie o osiąganiu przychodu.
Następnie świadczeniobiorca powinien co roku, do końca lutego dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok, wystawione przez pracodawcę (zleceniodawcę). W tym zaświadczeniu pracodawca powinien przekazać stosowną informację o tym, czy zatrudnienie spełnia warunki określone w art. 58 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie takiego zaświadczenia ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.

Anna Sobańska-Waćko
11 grudnia 2023 12:14