Dzień dobry. 1.09.24 r. nabywam prawo do wcześniejszej emerytury z Karty Nauczyciela. W luty 2024 r. chciałabym skorzystać z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Czy w związku z nabyciem prawa do emerytury, mogę wziąć urlop roczny, czy tylko do końca sierpnia 24 r. ?

Przejście na emeryturę – czy to powszechną, czy wcześniejszą – to prawo ubezpieczonego, a nie obowiązek. To ubezpieczony decyduje, kiedy chce skorzystać z tego prawa i kiedy złoży wniosek o świadczenie.
Postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych wszczynamy na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o ustalenie prawa do emerytury może Pani złożyć w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dniem, w którym łącznie spełnione będą wszystkie warunki niezbędne do uzyskania świadczenia,
- lub dniem, w którym zamierza Pani przejść na emeryturę.

Jeżeli na dzień 1 września 2024 r. spełni Pani wszystkie warunki określone w ustawie, w tym także rozwiązanie stosunku pracy, złoży Pani wniosek o emeryturę i we wrześniu złoży Pani świadectwo pracy, to emerytura zostanie przyznana od 1 września.
Jeśli natomiast nie rozwiąże Pani stosunku pracy (bo będzie Pani korzystała z urlopu dla poratowania zdrowia), to świadczenie nie będzie przysługiwało.
Zasady korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nie należą do właściwości ZUS – proponuję skonsultować tą kwestię z pracodawcą.

Anna Sobańska-Waćko
1 grudnia 2023 10:57