Witam!! Jestem na świadczeniu kompensacyjnym jako nauczyciel czy mogę podjąć pracę w bursie jako portier. Nadmieniam, że ukończyłem 60 lat.

Jeżeli – pobierając nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – nawiąże Pan stosunek pracy (czyli podpisze Pan umowę o pracę) z placówką oświatową wymienioną w karcie nauczyciela, to zawiesimy Panu prawo do świadczenia kompensacyjnego.
W takim przypadku nie ma znaczenia wysokość przychodu, jaką Pan osiągnie, ani rodzaj pracy, jaką Pan wykonuje.
Jeżeli natomiast uzyska Pan przychód z innej aktywności zarobkowej, np. z umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), czy z działalności gospodarczej, to nauczycielskie świadczenie kompensacyjne będzie podlegało ogólnym zasadom zawieszalności świadczeń, w zależności od kwot uzyskiwanego przychodu.

Anna Sobańska-Waćko
1 grudnia 2023 10:56