Czytałam wcześniejsze odpowiedzi – dotyczące pracy nauczyciela na NŚK – w przedszkolu – po wejściu w życie nowelizacji Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, i przedłużeniem do 31.08.2024 r. jej stosowania.
Pracowałam jako nauczyciel w przedszkolu od .04.-.08.2023 r., przebywam na NŚK, w placówce były dzieci z Ukrainy (od dnia zatrudnienia – zgodnie z ustawą). Zgłosiłam podjęcie pracy w przedszkolu – do ZUS, dostałam decyzję (w sierpniu) o niezawieszeniu świadczenia kompensacyjnego – w związku z brakiem okoliczności powodujących jego wstrzymanie. Teraz dostałam pismo o treści, że "w nawiązaniu do wcześniejszego pisma o braku okoliczności powodujących wstrzymanie wypłaty świadczenia – informujemy, że art. 58 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, DOTYCZY NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH, A NIE W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH (zmiana interpretacji przepisów). W przypadku zatrudnienia w Przedszkolu wypłata świadczenia kompensacyjnego podlega zawieszeniu. W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji czy nadal jest Pani zatrudniona w Przedszkolu Miejskim."
Informację tę przesłała placówka ZUS w Łodzi.
Na szczęście – nie pracuję już w przedszkolu (choć rozważałam taką możliwość i miałam takie propozycje pracy).
Czy ta "zmiana interpretacji" dotyczy tylko jednostki ZUS w Łodzi?.. I czy "zmiana interpretacji" (choć w ustawie zmieniła się jedynie data(!) – może działać "wstecz"..?? (czy ZUS może żądać zwrotu świadczeń pobranych do 31.08.2023 r., mimo wydanej wtedy decyzji(!) o "braku okoliczności powodujących wstrzymanie wypłaty świadczenia"?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Proponuję zwrócić się z wątpliwościami, jakie ma Pani w związku z indywidualną sprawą, prowadzoną przez jednostkę ZUS, do tejże jednostki. W konkretnej sprawie wyjaśnień może udzielić jedynie
jednostka ZUS, która prowadzi daną sprawę. W przypadku otrzymania decyzji, z którą nie będzie się Pani zgadzała, przysługuje Pani prawo do złożenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie sądowe jest wolne od opłat.

Anna Sobańska-Waćko
1 grudnia 2023 10:55