Mam pytanie dotyczace nauczycielskiego świadczenai kompensacyjnego.
Nigdzie niw uzyskałem satysfakcjonujacej odpowiedzi o wysokości tego swiadczenia ,, na rekę'' .
Prosze mi powiedzeć jakie potracenia sa wliczane przy otrzymaniu takiej formy swiadzcenia .
Np obliczone

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu składką na ubezpieczenie zdrowotne.
Świadczenie netto wylicza się wg ogólnych zasad, z zastosowaniem 12% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, ulgi podatkowej w wysokości 300 zł w pierwszej skali podatkowej oraz 9 % składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład:

Kwota świadczenia brutto to 2500 zł brutto.
Podatek dochodowy: (2500 zł x 12%) – 300 zł = 300 zł – 300 zł = 0 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2500 zł x 9% = 225 zł
Netto 2500 zł – 0 zł – 225 zł = 2275 zł.

Kwota netto świadczenia, jaką otrzyma w tym przypadku świadczeniobiorca to 2275 zł.

Anna Sobańska-Waćko
6 września 2022 10:31