Dlaczego jeśli mam przepracowane 42 lata emeryturę obliczono mi z 27 lat ?

Na łamach tego serwisu "Pytanie do ZUS" nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Pana pytanie – w tym przypadku konieczna jest analiza dokumentacji sprawy, informacja o rodzaju świadczenia, o jakie się Pan ubiegał, wgląd w załączone do wniosku dokumenty.
Jeśli ma Pan wątpliwości co do sposobu wyliczenia Pana świadczenia, powinien się Pan zwrócić bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najlepiej do tej jednostki, która załatwia Pana sprawę. Informacje o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.
Przypominam przy okazji, że ubezpieczony, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w decyzji wydanej przez ZUS, ma prawo złożyć odwołanie od tej decyzji – w terminie 30 dni od daty jej odebrania. Taka decyzja zostanie poddana kontroli sądu, podczas postępowania sądowego. Prawomocne wyroki sądu są wiążące dla ZUS.

Anna Sobańska-Waćko
5 września 2022 11:19