Jestem po wypadku- samochód potrącił mnie na pasach w styczniu tego roku, będąc na urlopie dla poratowania zdrowia- jako nauczyciel. Lekarz orzecznik ZUS przyznał mi sanatorium poszpitalne i mam termin od 3 października 2022. Czy mogę jechać- jeśli od 1 września 2022 przechodzę na Świadczenie Kompensacyjne? Czy muszę zrezygnować? Serdecznie pozdrawiam. Z poważaniem Dorota Kusio

Aby skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, prowadzonej przez ZUS należy spełnić jeden z poniższych warunków:
- być ubezpieczonym w ZUS (tzn. pracować zawodowo i podlegać chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych: ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniu rentowemu, ubezpieczeniu chorobowemu, ubezpieczeniu wypadkowemu),
- pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
- pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy i uzyskania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie przysługuje prawo do skorzystania z rehabilitacji, ponieważ z tytułu NSK nie podlega się już ubezpieczeniom społecznym. Może Pani poinformować Zakład o rezygnacji z turnusu rehabilitacyjnego.
Status podlegania ubezpieczeniom jest weryfikowany przed turnusem rehabilitacyjnym. Osoby z nieaktualnym statusem nie mogą skorzystać z rehabilitacji, o czym są powiadamiane pismem.

Anna Sobańska-Waćko
5 września 2022 09:59