Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy ubezpieczenia. Czy jako pracownik nowej szkoły, przy podpisywaniu umowy będę jakby "automatycznie" ubezpieczony i moje składki będą się odkładały na ZUS? Czy powinienem ubezpieczyć się jeszcze w PZU?

Każda osoba, która podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę, jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym.
Dzięki temu, w przypadku np. niezdolności do pracy z powodu choroby, wypadku, choroby zawodowej czy innych ryzyk, jakie podlegają ubezpieczeniom społecznym, może liczyć na świadczenia, np. zasiłek chorobowy, opiekuńczy, rentę czy emeryturę.
Obowiązkowe jest także ubezpieczenie zdrowotne, z którego gwarantowane są np. świadczenia medyczne.
Także umowa zlecenie, umowa agencyjna czy umowa o świadczenie usług jest tytułem do ubezpieczenia – obowiązkowo do ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego, zdrowotnego, dobrowolnie – do chorobowego.
Objęcie pracownika ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnym oznacza konieczność złożenia do ZUS odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych oraz odprowadzania składek – tym zajmuje się pracodawca – płatnik składek. Składki wpływają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są zapisywane na koncie ubezpieczonego, prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku podejmowania kilku aktywności zarobkowych, na podstawie różnych umów, z różnymi pracodawcami (zleceniodawcami) mamy do czynienia z tzw. zbiegiem tytułów do ubezpieczeń. W takim przypadku mogą występować różne schematy podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Z podanych przez Pana informacji nie wynika, o jaką umowę chodzi, czy jest to jedyne zatrudnienie, czy np. kolejne, na umowę zlecenie. Dlatego powyżej podałam tylko ogólne, podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia są możliwe wyłącznie na podstawie analizy danej konkretnej sprawy. Dlatego zachęcam Pana do skorzystania z porad naszych ekspertów – w każdej placówce ZUS na Salach Obsługi Klientów są dostępni nasi doradcy, którzy wyjaśnią Panu wszelkie wątpliwości. Z doradcą można także porozmawiać on-line, podczas e-wizyty. Więcej na temat tej formy kontaktu: www.zus.pl/e-wizyta.
Ubezpieczenia na życie (indywidualne, grupowe), czy inne osobowe, oferowane przez firmy ubezpieczeniowe to inna kategoria ubezpieczeń – są dobrowolne, w tym przypadku każdy podejmuje sam decyzję czy chce wykupić polisę, jaką, u jakiego ubezpieczyciela.
Ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam przez całe życie. Wiedza o tym, jak funkcjonują ubezpieczenia społeczne jest bardzo ważna, stanowi bowiem ochronny parasol przed zdarzeniami, które mogą nas spotkać, np. utratą pracy czy niezdolnością do jej wykonywania. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zus.pl, gdzie publikujemy szereg ważnych i potrzebnych informacji z dziedziny ubezpieczeń społecznych.
Bardzo ciekawy jest m.in. dział edukacja (www.zus.pl/edukacja), gdzie można znaleźć informacje o naszych programach edukacyjnych – zachęcam do podjęcia z nami współpracy przy realizacji któregoś z nich.

Anna Sobańska-Waćko
2 września 2022 09:14