Bardzo proszę o pomoc. Otrzymałam świadectwo pracy. Są w nim zawarte okresy niezdolności do pracy od 2009 r. Rzadko przebywałam na zwolnieniach lekarskich, ale pamiętam, że przed 2009 r zdarzyło się, że byłam na chorobowym. Na PUE ZUS w danych archiwalnych z 1999 do 2001 wykazane jest 9 dni. Pracodawca tego nie podał. Zamówiłam kolejne dane archiwalne. Tylko po 3 lata można zamawiać. Gdzie mogę się upewnić, że okresy niezdolności do pracy w świadectwie pracy są na pewno zgodne z rzeczywistością? Czy ZUS ustalając np. okres nieskładkowy bierze pod uwagę tylko złożone dokumenty czy sprawdza, porównuje je ze swoimi danymi? Czy na PUE mogę zamówić dane archiwalne z lat 1994-1998? Pokazuje mi się tylko okres od 1999 r. Bardzo proszę o odpowiedź.

Szczegółową treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb wydawania świadectwa pracy określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1862). Pracodawca sporządza świadectwo pracy za cały czas danego stosunku pracy, na podstawie prowadzonej przez siebie dokumentacji pracowniczej. Pracodawca odpowiada za prawidłowe sporządzenie tego dokumentu. Pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Podczas rozpatrywania wniosku o świadczenie, ZUS analizuje wszystkie dokumenty, przedłożone wraz z wnioskiem. Dane podane przez pracodawców w świadectwach pracy bądź zaświadczeniach weryfikujemy z danymi, jakie znajdują się w naszym kompleksowym systemie informatycznym.
W przypadku niezgodności wyjaśniamy sprawę z pracodawcą (o ile istnieje).

Funkcjonalność portalu informacyjnego PUE ZUS pozwala ubezpieczonemu na zamówienie danych archiwalnych, zapisanych na koncie ubezpieczonego od 01.01.1999 r. Konta ubezpieczonych funkcjonują od 01.01.1999 r., zostały wprowadzone podczas reformy systemu ubezpieczeń społecznych, nie ma na nich zapisów sprzed tej daty. Dlatego nie można zamówić przez PUE danych za okres sprzed 01.01.1999 r. Informacjami takimi dysponują pracodawcy.
Maksymalny okres, za jaki jednorazowo można zamówić przez PUE dane, to 3 lata. Po otrzymaniu danych archiwalnych, za dany np. 3-letni okres, można je zapisać na dysku, a następnie zamówić dane za kolejny okres.

Anna Sobańska-Waćko
2 września 2022 09:13