Dzień dobry. Chcę zapytać, czy kwota poborów otrzymywanych w ostatnich miesiącach przed skorzystaniem z NŚK ma wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia?
Dziękuję za odpowiedź.

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (NSK) obliczymy poprzez podzielenie kwoty (podstawy), od jakiej obliczamy emeryturę, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, jakie obowiązuje w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie.
Podstawa obliczenia emerytury (a także świadczenia kompensacyjnego) składa się z sumy:
- składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia kompensacyjnego,
- zwaloryzowanego kapitału początkowego.
Jeśli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, to składki na ubezpieczenie emerytalne zapisane na Pani koncie zwiększymy poprzez pomnożenie ich wskaźnikiem korygującym 19,55/12,22.
Zatem wszystkie składki od pobranych poborów, zapisane na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata NSK, mają wpływ na wysokość nauczycielskiego świadczenia.

Anna Sobańska-Waćko
31 sierpnia 2022 06:47