Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące emerytury pomostowej.
Mój staż pracy w szkole podstawowej na cały etat wynosi – 35 lat.
21 lat pracy w szczególnym charakterze do 2008r.-na cały etat -w myśl art.4 o emeryturach pomostowych.
Od 1987 do 1999-I kategoria zatrudnienia, od 1999r. do 2008r. praca nauczyciela w szczególnym charakterze. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.
0 lat- w myśl art.49 o emeryturach pomostowych.
Wiek : 55 lat- urodziłam się po 31.12.1948r.
Okres składkowy: 35 lat, okres nieskładkowy 25 dni.
Przed 1 stycznia 1999 r.( od 1987r. do 1998r.) wykonywałam prace w szczególnym charakterze w rozumieniu art.32 ustawy emerytalnej. Uważam, że w od 1.01. 1999r. do 31.12.2008r. wszyscy nauczyciele pracowali w szczególnym charakterze.Czy się mylę?
Czy przysługuje mi emerytura pomostowa?
Jeżeli na nią przejdę wiem, że stracę prawo do rekompensaty, ale także stracę to prawo, gdy przejdę na świadczenie kompensacyjne, które przysługuje jeżeli nauczyciel pracował chociaż na1/2 etatu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Ogólne warunki do uzyskania emerytury pomostowej są następujące:
- ukończenie co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
- udowodnienie co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
- udowodnienie co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),
- wykonywanie przed 1 stycznia 1999 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, która jest wymieniona w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
- wykonywanie po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac,
- rozwiązanie stosunku pracy.

Ważne! Aby przejść na emeryturę pomostową, należy spełnić łącznie wszystkie wymienione powyżej warunki.
Ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje także wyjątki od wyżej opisanych zasad, dla osób, która po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywały pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, wymienionej w nowych wykazach prac.
Takie osoby także może uzyskać emeryturę pomostową, ale muszą spełnić następujące warunki:
- wykonywać przed 1 stycznia 1999 r. prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wymienione w starych lub w nowych wykazach prac,
- udowodnić 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionej w nowych wykazach prac, wykonywanej przed 1 stycznia 2009 r.
- spełnić ogólne warunki wieku, stażu ubezpieczeniowego i rozwiązania stosunku pracy, opisane powyżej.
Zgodnie z nowym wykazem prac o szczególnym charakterze (załącznik nr 2 ustawy pomostowej), nie każda praca nauczycielska uprawnia do emerytury pomostowej. Aby skorzystać z tego świadczenia, należy udokumentować pracę w charakterze nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Prace te są opisane w pkt. 21 nowego wykazu prac o szczególnym charakterze.

Nauczyciel, który po 31 grudnia 2008r. nie wykonywał pracy w szczególnym charakterze, wymienionej pkt. 21 załącznika nr 2 do ustawy pomostowej, lub też nie udowodnił 15 lat takiej pracy przed 2009 rokiem – nie otrzyma prawa do emerytury pomostowej, pomimo spełnienia pozostałych warunków.
Aby stwierdzić, czy spełnia Pani warunki do emerytury wcześniejszej bądź emerytury pomostowej konieczna jest analiza konkretnych dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem o świadczenie.

Anna Sobańska-Waćko
29 sierpnia 2022 08:15