Dzień dobry,1 października kończę 60 lat. Jestem na rencie rodzinnej ale mam obniżone świadczenie, ponieważ przekraczam limit dorabiania. W związku z ukończeniem 60 lat nie ma już limitu dorabiania do renty rodzinnej. W jakim terminie i jakie mam złożyć dokumenty do ZUS, Dotychczas składałam oświadczenie o przychodach do ostatniego lutego za poprzedni rok. Pozdrawiam. M. Niemiec.

W powyższym przypadku obowiązują ogólne zasady zawieszalności.
Do końca lutego świadczeniobiorca i pracodawca są zobowiązani do przesłania do ZUS zaświadczenia o osiągniętym przychodzie za poprzedni rok kalendarzowy.
ZUS rozliczy przychód i wyda stosowną decyzję.

Prawo do renty rodzinnej ulega zmniejszeniu bądź zawieszeniu z tytułu osiągania przychodu do dnia poprzedzającego uzyskanie wieku emerytalnego i przyznanie Pani prawa do emerytury.

Anna Sobańska-Waćko
26 sierpnia 2022 06:11