Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie wieku w jakim mogę przejść na NŚK.
Urodziłam się 16.12.1967r, z jaką datą będę spełniała warunek wieku do przejścia na NŚK?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
o ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
o rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
o ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032.

W dniu 16.12.2022 r. ukończy Pani 55 lat, zatem warunek wieku, jaki uprawnia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego spełni Pani jeszcze w tym roku, w dniu 55 urodzin.

Anna Sobańska-Waćko
19 sierpnia 2022 07:57