Dzień dobry, za lata 1991-1992 i pracę oświacie przysługiwały mi świadectwa rekompensacyjne. Jednak nie mam żadnego pisma, ani potwierdzenia wypłaty takiego świadczenia ( zgubiono). ZUS wymaga ode nie dokumentu, który twierdza że takie świadczenie mi się należało żeby przeliczyć kapitał początkowy. Gdzie po tylu latach mogą się udać by uzyskać stosowny dokument?

Proponuję zwrócić się o wydanie stosownego zaświadczenia do zakładu pracy, z którego przysługiwały świadectwa rekompensacyjne w latach 1991 i 1992.
W przypadku, gdyby dana placówka już nie istniała, należy się zwrócić do archiwum, które przejęło dokumentację tego zakładu pracy.

Anna Sobańska-Waćko
8 sierpnia 2022 08:07