Jeśli wniosek o emeryturę złożę kończąc 60 lat, a świadectwo pracy dostarczę dopiero za pół roku, którą wartość dalszego trwania życia ZUS weźmie pod uwagę: dla 60 lat czy 60 lat i 6 miesięcy?

Prawo do emerytury powszechnej przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o emeryturę, jednak nie wcześniej niż od dnia w którym wnioskodawca ukończy powszechny wiek emerytalny.
W przypadku, gdy dana osoba ukończyła powszechny wiek emerytalny, złożyła wniosek o emeryturę i nadal pracuje, ZUS ustali prawo do emerytury, obliczy jej wysokość i zwiesi jej wypłatę do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedstawienia świadectwa pracy.
O tym, jaką wartość dalszego trwania życia przyjmiemy do obliczenia wysokości emerytury decyduje data zgłoszenia wniosku o emeryturę, a nie data rozwiązania stosunku pracy.
Jeżeli złoży Pani wniosek o emeryturę w miesiącu, w którym osiągnęła Pani wiek emerytalny, lub wcześniej – to do obliczenia wysokości emerytury przyjmiemy średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. Natomiast w przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach, po miesiącu w którym został osiągnięty wiek emerytalny – do obliczeń przyjmiemy wartość średniego dalszego trwania życia dla wieku na dzień zgłoszenia wniosku. Wiek wyrażamy w ukończonych latach i miesiącach.
W przypadku, gdy wniosek o emeryturę zostanie złożony przed rozwiązaniem stosunku pracy, to w chwili dostarczenia świadectwa pracy i zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury wysokość emerytury zostanie przeliczona. W tym przeliczeniu zostanie uwzględnione średnie dalsze trwanie życia dla wieku, jaki został ukończony na dzień zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.
Zatem, w opisanym przez Panią przypadku, przy ustalaniu prawa do emerytury ZUS najpierw obliczy jej wysokość z zastosowaniem średniego dalszego trwania życia obowiązującego dla wieku 60 lat. Następnie po złożeniu świadectwa pracy i wniosku o podjęcie wypłaty wysokość emerytury zostanie przeliczona z uwzględnieniem średniego dalszego trwania życia dla wieku 60 lat 6 miesięcy.

Anna Sobańska-Waćko
5 sierpnia 2022 08:56