26 sierpnia 2022r. kończę 59 lat, 31 sierpnia rozwiąże się moja umowa o pracę. Czy w tej sytuacji mogę przejść na świadczenie kompensacyjne, a jeżeli tak to kiedy nastąpi pierwsza wypłata świadczenia.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Nauczyciel, wychowawca otrzyma świadczenie kompensacyjne jeżeli spełni łącznie trzy warunki:
- ukończył odpowiedni wiek, który został określony w ustawie,
- udowodnił staż składkowy i nieskładkowy który wynosi 30 lat w tym co najmniej 20 lat pracy jako nauczyciel (w placówkach wymienionych w ustawie) w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć,
- rozwiązał stosunek pracy na swój wniosek lub wygasł w okolicznościach wymienionych w ustawie.

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest ustalane od dnia, w którym spełnione są łącznie wszystkie warunki określone powyżej.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w ostatnim dniu danego miesiąca, świadczenie zostanie wypłacone od kolejnego miesiąca.

Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dniem, w którym spełni Pan warunki do uzyskania świadczenia,
- dniem, w którym zamierza Pan przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Aby stwierdzić, czy nabędzie Pan prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego niezbędna jest pełna analiza sprawy, przeprowadzona na podstawie złożonego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

Anna Sobańska-Waćko
4 sierpnia 2022 07:44