Dzień dobry. Uprzejmie proszę o odpowiedź w następujacej sprawie. Chodzi o podpisanie umowy zlecenie, będąc na nśk.
Jaki status prawny ma osoba na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym do celów wyliczenia składek umowy-zlecenie?
W formularzach nigdzie nie ma takiego statusu – na świadczeniu kompensacyjnym. Są okienka:
- emeryt/rencista.
- jestem emerytem/rencistą.
Nie ma tytułu przedemeryt, albo na emeryturze pomostowej, co byloby najbliższe.
Z góry dziękuję za pomoc.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ma charakter zaopatrzeniowy, przejściowy – ustaje z osiągnięciem wieku emerytalnego. Jest to świadczenie spoza systemu społecznego ubezpieczenia emerytalnego, jest finansowane z budżetu państwa. Nie jest to ani emerytura, ani renta.
Osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, zdrowotnemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
Pobieranie NSK nie stanowi żadnej podstawy do stosowania innego niż ogólnie obowiązującego schematu ubezpieczenia.
Proszę pamiętać o tym, że składki na ubezpieczenia społeczne opłacane podczas umowy zlecenia dają gwarancję wypłaty świadczeń, w przypadku zaistnienia ryzyka, które dane ubezpieczenie obejmuje, a składki emerytalne są zapisywane na koncie ubezpieczonego i będą uwzględnione w wysokości przyszłej emerytury.

Anna Sobańska-Waćko
2 sierpnia 2022 13:50