Czy na emeryturze kompensacyjnej mogę pracować jako trener w klubie sportowym?

Jeżeli – pobierając nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – świadczeniobiorca nawiąże stosunek pracy z placówką oświatową wymienioną w karcie nauczyciela, to zawiesimy prawo do świadczenia kompensacyjnego. W takim przypadku nie ma znaczenia wysokość przychodu, ani rodzaj wykonywanej pracy.
Jeżeli natomiast świadczeniobiorca uzyska przychód z innej aktywności zarobkowej, podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – to nauczycielskie świadczenie kompensacyjne będzie podlegało ogólnym zasadom zawieszalności świadczeń, w zależności od kwot uzyskiwanego przychodu.
Na to, czy zawiesimy lub zmniejszymy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Szczegółowy katalog takich przychodów jest opisany na naszej stronie internetowej: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow.
W tym katalogu znajduje się umowa zlecenie, działalność gospodarcza – z wyłączeniem działalności nierejestrowej, która nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń.

Anna Sobańska-Waćko
26 lipca 2022 10:28