Spełniam wszystkie warunki do przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.W listopadzie tego roku skończę 55 lat.Mam przepracowane 25 lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym gdzie na mój wniosek rozwiązano ze mną umowę o pracę w 2017roku.Potem pracowałam na umowy zlecenia w przedszkolu i 2 miesiące jako pracownik socjalny w ramach prac interwencyjnych z PUP.Czy mam prawo do NŚK po osiągnięciu wymogu wiekowego ?

Warunki nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje kobiecie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
- ma co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
- rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy lub wygaśnie on w określonych okolicznościach,
- ukończy określony wiek, czyli:
co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
co najmniej 56 lat – w latach 2025-2026,
co najmniej 57 lat – w latach 2027-2028,
co najmniej 58 lat – w latach 2029-2030,
co najmniej 59 lat – w latach 2031-2032,

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje, jeśli nauczyciel – po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na to świadczenie – nie wykonuje żadnej innej pracy ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ostatnią aktywnością zarobkową musi być stosunek pracy w charakterze nauczyciela, w jednostkach wymienionych w ustawie.
Z podanych przez Panią informacji wynika, że w listopadzie 2022 r. ukończy pani 55 lat, spełni więc Pani jeden z opisanych powyżej warunków – warunek wiekowy. Jeżeli z chwilą ukończenia tego wieku spełni Pani także pozostałe warunki, to uzyska Pani wówczas prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Aby stwierdzić, czy spełnia Pani wszystkie warunki, konieczna jest analiza dokumentacji.
W razie wątpliwości czy pytań zachęcam Panią do skorzystania z usług naszych doradców emerytalnych, którzy są dostępni w każdej jednostce ZUS, także poprzez e-wizytę.
Więcej o dostępnych formach kontaktu z ZUS można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zus.pl/o-zus/kontakt.

Anna Sobańska-Waćko
22 lipca 2022 11:55