Jestem nauczycielem pracującym w Liceum Ogólnokształcącym od 7.01.2019 roku na umowy na czas określony. Obecna, trzecia umowa kończy się z dniem 31.08.2022. Ponieważ spełniam warunki do świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli (30 lat pracy ogółem, 20 lat pracy przy tablicy, i wymagany wiek 59 lat) od 1.09.2022 zamierzam przejść na to świadczenie. Czy w związku z tym przysługuje mi odprawa emerytalna? Pani kadrowa twierdzi, że nie, ponieważ mam umowę na czas określony i ona nie musi widzieć, że chcę przejść na świadczenie kompensacyjne. Proszę o interpretację prawną.

Kwestie związane z prawem do odprawy emerytalnej nie należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego nie możemy w tej sprawie udzielić Panu odpowiedzi. Są to kwestie związane ze stosunkiem pracy, dlatego proponuję wyjaśnić sprawę z pracodawcą bądź z prawnikiem, specjalizującym się w prawie pracy.

Anna Sobańska-Waćko
22 lipca 2022 11:54